Benlik Saygısı Eğitimi

Antalya Bilim Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi’nde Uzm. Psikolojik Danışman Zeynep Ayça Terzioğlu tarafından ana yerleşkemizdeki öğrencilerimize Benlik Saygısı konusunda eğitim verilmiştir.
Benlik Saygısı Eğitimi 21 Aralık 2016 tarihinde saat 13.30 – 15.00 arasında gerçekleşmiştir. Eğitimde benlik saygısının ne olduğu ve öğrencilerin benlik saygılarını arttırmak için neler yapabilecekleri üzerinde durulmuştur. Eğitim sonunda öğrencilerimize katılım belgesi verilmiştir.