Fakülte Öncesi Sınıfı Öğrencilerinin Münazara Etkinliği

ABÜ İngilizce Dil Eğitim Programı fakülte öncesi sınıfı öğrencileri iki sınıf arasında münazara etkinliği düzenlendi. Münzaralar görülmeye değerdi. Her oturumda katılımcı iki sınıftan birer grup yarıştı. İlk oturumda münazara konusu, “Aşı, hastalıkların önlenmesi için en iyi yollardan biridir.” iken ikinci oturumun konusu “Genetik araştırmalar hayatımızı olumlu yönde etkilemektedir.” oldu. Ara verildikten sonra üçüncü oturum başladı. Gruplar “Başarı çok çalışmaktan ziyade kişilik özelliklerimizden gelir.” konusunda tartıştılar. Dördüncü oturumun konusu ise “Üniversitelerin çoğunda eğitim dili İngilizce olmalıdır.” idi. Oturumlar bitince, öğretmenler ve öğrenciler bir araya gelerek etkinliği değerlendirdiler.
Öğrencilere müzaralara katıldıkları için, öğretmenlere ise öğrencilerini bu güzel deneyime hazırladıkları için bir kez daha teşekkür ederiz.