Yeni Okutmanlar İçin Oryantasyon Programı

2015-2016 Eğitim-Öğretim yılının başında, kuruma yeni katılan öğretmenler için bir haftalık oryantasyon programı düzenlenmiştir. Bu programın amacı yeni okutmanlarımızı sistemimiz ile ilgili bilgilendirmek ve onların uyum sürecini daha kolay hale getirmektir. Bu programda; müfredat, kullanılan test çeşitleri, notlandırma ve kitaplar hakkında yeni okutmanlara bilgi verildi. Bunlara ek olarak, okutmanların, kurumun ve öğrencilerin beklentilerini ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayabilmesi için sınıf içi ve sınıf dışı sorumlulukları kapsayan bir eğitim de verilmiştir.