İngilizce Dil Eğitim Programı

Antalya Bilim Üniversitesi derslerde hakim dilin İngilizce olduğu farklı akademik alanlar için çeşitli eğitim imkanları sunmaktadır.
ABÜ öğrencilerinin üniversitenin fakülteleri tarafından belirlenen şartları karşılayamamaları durumunda Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından oluşturulan İngilizce Dili Eğitim programına katılımları zorunludur. Öğrenciler sadece senato tarafından geçerliliği kabul edilen dil sınav sonucunu getirdiği ya da Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenen İngilizce Yeterlik Sınavı'nda başaırlı olduğu takdirde fakültedeki programına başlama hakkını elde ederler.
İngilizce Dili Eğitim Programı’nda  dil öğrenimi için gerekli müfredat konuları göz önünde bulundurularak, tecrübeli eğitmenlerin yardımıyla öğrencilerin okuma, yazma, dinleme ve konuşma yetenekleri gibi bütünleşik becerileri elde etmede öğrencilere bir yıllık yoğunlaştırılmış eğitim uygulanır. Programda, Elelmentary/Beginners, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate olmak üzere dört genel seviye bulunmaktadır.
Bu program sekizer haftalık olmak üzere dört ana modülden oluşmaktadır. Bir modülü geçmek için, bir öğrenciden okuduğu modülde en az % 70 başarı göstermesi beklenir. Öğrenci istenen başarıyı sağlayamaması halinde modül tekrarı yapar.