Ders İçerikleri

AKADEMİK İNGİLİZCE I (ENG 101) - Zorunlu
Akademik İngilizce 101 dersinin amacı, öğrencilerin eleştirel okuma ve düşünme, bilgiyi sentezleme ve akademik yazım kuralları çerçevesinde yazma becerilerinin geliştirilmesine yardımcı olmaktır. Bu derste, öğrenciler belirli bir temaya dayalı, farklı bakış açılarıyla yazılmış akademik metinleri okur, değerlendirir, sentezler ve bu metinlerin içeriklerinden faydalanarak akademik makaleler yazarlar. Öğrenciler, okudukları metinlerin içeriği ile ilgili sınıf içi tartışmalar ve sunumlar yaparak konuşma becerilerini geliştirirler. 

AKADEMİK İNGİLİZCE II (ENG 102) - Zorunlu
Akademik İngilizce 102 dersinin amacı, öğrencilerin ENG 101 dersinde öğrendikleri dil becelerini  bir araştırma projesi yazacak seviyeye taşımaktır. Ders dönemi boyunca, öğrenciler farklı konu ve türlerde yazılmış academic metinler okuyarak, bilgiyi değerlendirme ve sentezleme becerilerini daha da geliştirerek bağımsız, bireysel araştırma yaparlar. Öğrenciler yaptıkları araştırmalar sonucunda, akademik yazım dili ve APA (Publication Manual of the American Psychological Association, 6th Edition) yazım kurallarını kullanarak akademik makaleler yazmayı öğrenirler. Yazma becerilerini geliştirmenin yanısıra, öğrenciler sınıf içi tartışmalara katılarak, fikir üreterek ve yaptıkları araştırmayı sunarak konuşma ve sunum becerilerini geliştirirler.