Vizyon & Misyon

Antalya Bilim Üniversitesi Akademik İngilizce Birimi’nin vizyonu, eleştirel düşünebilen, araştırmacı, kendi gelecekleri ve yaşadıkları çevre için üstlenmeleri gereken sorumlulukların bilincinde olan dünya vatandaşlarının yetişmesine katkıda bulunmaktır. Benzer şekilde, birimimiz, çok çeşitli akademik araştırma alanlarında bağımsız bir şekilde yeni bilgi üretebilen çok yönlü ve demokratik bir bakış açısına sahip bireylerin yetişmesini hedefler. Bu doğrultuda, öğrencilerimizi küreselleşmeden düşünce özgürlüğüne, alternatif enerji kaynaklarından demokrasiye, pekçok güncel kavram üzerinde düşünmeye teşvik ediyoruz. Bahsettiğimiz vizyona ulaşmak için ise, öğrencilerimizi, fikirlerini ve araştırmalarından elde ettikleri yazılı sonuçları arkadaşlarıyla paylaşma konusunda cesaretlendiriyoruz. Bu şekilde, üniversitemizde, olumlu, üretken ve dayanışmacı bir öğrenme ortamı gelişiyor.